Trenger du hjelp med eksamen?

Astrid Lunåshaug, Trine S. Berger og Katrine I. Johansen kan hjelpe deg med spørsmål du har om eksamen. Trine og Katrine er ansvarlig for privatisteksamener. 

Det er to eksamensperioder i året, i november/desember og mai/juni. De fleste eleveksamener gjennomføres på våren. De mest vanlige eksamensformene er skriftlig, muntlig og muntlig-praktisk.
 

Ofte stilte spørsmål om eksamen

Kontakt

Astrid Lunåshaug
E-post
Telefon 69 16 24 11
Mobil 412 04 860
Trine Solvik Berger
E-post
Telefon 69 16 24 21
Katrine Isabelle Johansen
E-post
Telefon 69 16 24 25