Påbygg

Ønsker du å studere videre etter yrkesfaglig utdanning? Generell studiekompetanse gir mulighet for opptak til de fleste studier ved høgskoler og universiteter.

 

Etter at du har fullført og bestått to år på yrkesfag, kan du søke påbygging til generell studiekompetanse. Det er også mulighet for å søke om å ta påbygging etter at du har tatt fagbrevet (evt. autorisasjon for yrker uten fagbrev, men med tre år i skole). Dette er et utdanningsløp med færre timer og fag enn ordinær påbygg.

Påbygging til generell studiekompetanse er et teoretisk skoleår med store krav til egeninnsats. Du bør ha evne og lyst til å arbeide med teoretiske fag for å velge påbygg!

Søknad sendes i Vigo med samme søknadsfrist som resten av videregående opplæring, 1. mars for ordinær søknad og 1. februar for særskilt søknad.

På St. Olav vgs. kan du velge mellom:

 

Påbygg

Kontakt

Oddvin Kjærand Giil
E-post
Telefon 69 16 24 12
Mobil 958 05 548