Internasjonalisering - Samarbeid med næringslivet i Tyskland

Siden våren 2014 har St. Olav vgs. hatt utveksling av elever på Vg2 service og samferdsel. Det er EU sitt store utvekslingsprogram Erasmus + som gjør dette mulig.

Strong skills – Engaged Employees! Do it! er et mobilitetsprosjekt som vi har fått innvilget EU-midler til også i andre søknadsrunde. Vi sender elever til fire ukers utplassering i Bayern.


«Strong Skills» beskriver vårt samarbeid med det tyske storkonsernet LIEBHERR GmbH. (www.liebherr.com). For næringslivet i Østfold representerer tyske bedrifter de viktigste handelspartnerne utenfor Norge.


Utplassering i Tyskland tilfører opplæringstilbudet innen service og samferdsel viktig erfaring. Våre elever får arbeidserfaring fra en stor bedrift i landet som er Østfolds største og viktigste handelspartner. Elevene våre får erfaring med salg og markedsføring mot kunder på et internasjonalt marked og bruk av digitale verktøy i en stor internasjonal virksomhet. 
 

Dette er Erasmus+:

EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Programaktivitetene i Erasmus+ er organisert under tre hovedtiltak: mobilitet, samarbeid og policy.

Erasmus+ gjelder for perioden 2014-2020, og bygger blant annet på strategien Europa 2020. Programmet samler EUs tidligere programmer innenfor utdanning, ungdom og idrett til ett integrert program.

Les mer på erasmuspluss.no

EU - Klikk for stort bildeEU


 
 

Kontakt

Regina Angelika Brovold
E-post
Telefon 69 16 24 15
Mobil 414 49 431