Internasjonalisering - Samarbeid med næringslivet i Tyskland

Siden våren 2014 har St. Olav vgs. hatt utveksling av elever på Vg2 service og samferdsel. Det er EU sitt store utvekslingsprogram Erasmus + som gjør dette mulig.

Strong skills – Engaged Employees! Do it! er et mobilitetsprosjekt som vi har fått innvilget EU-midler til også i andre søknadsrunde. Vi sender elever til fire ukers utplassering i Bayern.


«Strong Skills» beskriver vårt samarbeid med det tyske storkonsernet LIEBHERR GmbH. (www.liebherr.com). For næringslivet i Østfold representerer tyske bedrifter de viktigste handelspartnerne utenfor Norge.


Utplassering i Tyskland tilfører opplæringstilbudet innen service og samferdsel viktig erfaring. Våre elever får arbeidserfaring fra en stor bedrift i landet som er Østfolds største og viktigste handelspartner. Elevene våre får erfaring med salg og markedsføring mot kunder på et internasjonalt marked og bruk av digitale verktøy i en stor internasjonal virksomhet. 
 

Dette er Erasmus+:

EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Programaktivitetene i Erasmus+ er organisert under tre hovedtiltak: mobilitet, samarbeid og policy.

Erasmus+ gjelder for perioden 2014-2020, og bygger blant annet på strategien Europa 2020. Programmet samler EUs tidligere programmer innenfor utdanning, ungdom og idrett til ett integrert program.

Les mer på erasmuspluss.no

Klikk for stort bildeEU


 
 

Kontakt

Regina Angelika Brovold
E-post
Mobil 414 49 431