Skolemiljøutvalget

Skolemiljøutvalget
Skolemiljøutvalget
Medlemmer Funksjon
Monica Østby Rektor
Regina Angelika Brovold Leder for elevtjenesten
Synne Skaug Oliversen Kroppsøvingskoordinator
Anders Strand Mathisen Hovedverneombud
Fredrik Gudheim Haraldstad Elevrådsleder
Jan Simon Rød Russepresident
Sigurd Berg Jensen Elevråd
Fatima Ali Jousif Ali Elevråd
Per Marius Wilhelmsen Elevråd
Sindre Peter Lillemo Elevråd
Ida Carita Mosbye Elevråd