Elevrådet

Elevrådet Oversikt over medlemmer av elevrådet
Medlemmer Funksjon
Fredrik Gudheim Haraldstad Leder
Mia Marie Høiseth Nestleder
Fatima Ali Jousif Ali Økonomiansvarlig
Ida Carita Mosbye Sekretær
Stine Lorentzen Leder solidaritetsprosjekt
Lidya Bamarni Rettighetsansvarlig solidaritetsprosjekt
Anel Hadzic Medieansvarlig solidaritetsprosjekt