Ansettelsesråd

Ansettelsesråd
Medlem Funksjon
Monica Østby Rektor
Jacob S. Meyer Økonomi- og personalkonsulent
Caroline Ek Myrvang HR-leder
Øystein Ellingsen Tillitsvalgt
Trine Solvik Berger Tillitsvalgt
Elever