Arbeidsmiljøutvalget

Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
Medlem Funksjon
Oddvin Giil Utdanningsleder
Caroline Ek Myrvang HR-leder
Jacob S. Meyer Økonomi- og personalkonsulent
Anders Strand Mathisen Hovedverneombud, lærer
Jan Morten Agnalt Lærer
Tommy Gundersen IKT-ansvarlig