Rektors ledergruppe

Skolens ledelse - Klikk for stort bilde Monica Østby

Rektor

Kontaktinformasjon

 

 

 

Skolens ledelse - Klikk for stort bilde Astrid Lunåshaug

Assisterende rektor/eksamensansvarlig

Kontaktinformasjon

 

 

 

Skolens ledelse - Klikk for stort bilde Oddvin Kjærand Giil

Utdanningsleder Studiespesialisering og påbygg 

Fagleder realfag

Kontaktinformasjon

 

 

Skolens ledelse - Klikk for stort bilde Knut Øyvind Gressløs

Utdanningsleder Idrettsfag og toppidrett

Kontaktinformasjon

 

 

 

Ansattbilder 1 - Klikk for stort bilde Jarle Eriksen

Utdanningsleder Service og samferdsel

Kontaktinformasjon

 

 

 

Skolens ledelse - Klikk for stort bilde Laila von Hafenbrädl

Utdanningsleder tilrettelagt avdeling

Kontaktinformasjon

 

 

 

Skolens ledelse - Klikk for stort bilde

Regina Angelika Brovold

Leder for elevtjenestene

Kontaktinformasjon

 

 

 

Skolens ledelse - Klikk for stort bilde Caroline Ek Myrvang

HR-leder/dokumentasjonsansvarlig

Kontaktinformasjon

 

 

 

Skolens ledelse - Klikk for stort bilde

Jacob Stephan Meyer

Økonomi- og personalleder

Kontaktinformasjon

Fagledere:

Skolens ledelse - Klikk for stort bilde

Christer A. Engh

Fagleder Service og samferdsel

Kontaktinformasjon

 

 

 

Skolens ledelse - Klikk for stort bilde Jon Egil Johansen

Fagleder toppidrett

Kontaktinformasjon

 

 

 

Skolens ledelse - Klikk for stort bilde Hanne Magnussen

Fagleder norsk og trinnleder Vg1

Kontaktinformasjon

 

 

 

Skolens ledelse - Klikk for stort bilde Marianne Gustavsen Ferreira

Fagleder fremmedspråk og trinnleder Vg2

Kontaktinformasjon

 

 

 

Skolens ledelse - Klikk for stort bilde Fride Storstrand Andreassen

Fagleder samfunnsfag og trinnleder Vg3

Kontaktinformasjon