Takknemlighet....

Tradisjonen tro, ble det også i år levert mange julegaver til Frelsesarmeen - fra elevgrupper og ansatte ved St. Olav. Tusen takk til alle som bidrar til en litt hyggeligere julefeiring for ungdommer i Sarpsborg! 

Klikk for stort bilde  

Klikk for stort bilde Etter 120 års arbeid, har Frelsesarmeen blitt en bauta i det norske samfunn. De opplever stadig økning i pågangen fra folk som vil ha hjelp til å få endene til og møtes. Det er ikke en selvfølge med et bord som bugner av julemat, masse gaver under treet eller foreldre som er tilstede i hverdagen eller på julekvelden. 

Selv i et velferdssamfunn som vi lever i, er det mange som faller utenfor. Dessverre er nøden større enn hjelpen. Det er alt fra problemer med å få bolig, til ensomhet, og mangel på sosialt nettverk, forteller seksjonsleder Herikstad fra Frelsesarmeen.