Statens Vegvesen skal lære ungdom å si i fra i trafikken

Trafikksikkerhetskampanjen "Si ifra!" skal lære ungdom å sette grenser og å si ifra i situasjoner de opplever som utrygge i trafikken. Alle VG2-elever på St. Olav vgs får i løpet av to dager denne uken besøk av representanter fra Statens Vegvesen som vil informere om kampanjen.

si ifra - Klikk for stort bilde

Si ifra!-kampanjen kan redde liv og målet med kampanjen er å redusere antall ungdomsulykker. Ungdom i alderen 16 – 24 år er spesielt utsatt i trafikken. Ulykker med ungdom skjer ofte natt til fredag og lørdag, og kjennetegnes av høy fart, mange ungdommer i bilen, rus og manglende bilbelte. Vi vet at ungdom utsettes for gruppepress og lett påvirkes av hverandre. Dersom noen av ungdommene i bilen sier tydelig ifra ved risikofylt kjøring, vet vi at det kan være med å hindre at alvorlig trafikkulykker skjer.

Under skolebesøket opplever ungdommen en kombinasjon av dialog og øvelser der de får utforske sine egne og medelevenes holdninger til bilkjøring og trafikksikkerhet. Skolebesøkene gir ungdom verktøy til å Si ifra! og de blir mer bevisste risikoen de utsetter seg selv og andre for. Tilbakemeldinger viser at elevene får viktige aha-opplevelser og ofte endrer sine holdninger i trafikken etter et slikt besøk.

Denne kampanjen gjennomføres i samarbeid med Politiet. Vi vet at kampanjer har best effekt i sammenheng med kontrollvirksomhet ute på veg. Derfor er både lokalt Politi og Statens vegvesens egne kontrollører oppfordret til å ha kontroller rettet mot den aktuelle målgruppa i perioden etter endt skolebesøk.

Si ifra 3 - Klikk for stort bilde Si ifra 2 - Klikk for stort bilde Si ifra 1 - Klikk for stort bilde

statens vegvesen - Klikk for stort bilde