Skolebesøk

Tidlig mandag morgen reiste brukergruppen for "Nye St. Olav" på skolebefaring til Elvebakken vgs og Kuben vgs i Oslo. Formålet med studieturen var å få større innsikt om bruk av transparente løsninger i forbindelse med at det skal bygges ny skole.

Klikk for stort bilde

Arbeidet med rom- og funksjonsprogrammet for ny skole startet i 2016 og det er gjennomført en brukermedvirkningsprosess på skolen, ledet av Norconsult. Rom- og funksjonsprogrammet skal ferdigstilles i 2018 og ny skole skal stå planlagt ferdig i 2022.