INNOVASJONSCAMP - Nye St. Olav vgs!

Klikk for stort bilde

Hva er en Innovasjonscamp?

Et program med fokus på kreativitet og nyskaping. Elevene gjennomfører en camp der de får et reelt oppdrag med en definert problemstilling, som de skal presentere. Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor. Elevene jobber i grupper, og presenterer løsningene for en jury, som kårer en vinner ut i fra gitte kriterier. 

Oppdraget: 

St. Olav videregående skole skal rives og bygges bygges ny i to byggetrinn. Første byggetrinn tas i bruk i 2022, mens det andre skal tas i bruk i 2024. Sju arkitektfirmaer var invitert til plan- og designkonkurranse om utforming av ny skole. Vinneren heter Tripp Trapp! 

Elever på St. Olav sitter i akkurat nå i grupper, og skal lage en pitch med forslag til utforming av utearealet ved den nye skolen. Dette skal presenteres visuelt, og skal vise løsningen deres på en god måte. 

Dette er en flott mulighet til å få være med og komme med innspill som skal vurderes i den endelige beslutningen om hvordan utformingen av de nye utearealene vil bli rundt det nye bygget.