Digital opplæring

Skolen fortsetter som i dag med digital undervisning også første uken etter påske. I sin påskehilsen i Teams til elevene, beskriver rektor de utfordringene mange av våre lærere som har omsorgsoppgaver for egne barn står ovenfor i denne situasjonen.

 

Klikk for stort bilde Shutterstock   

Lærerne gjør så godt de kan med å følge opp elevene, og de tenker mye på hvordan de skal få dette til på en god måte. Dette betyr at de ikke alltid kan være tilgjengelige i Teams i sanntid, og at mye av arbeidet deres må legges til andre tider.

Elever som stiller spørsmål på Teams vil få svar av faglærer så fort dette er praktisk mulig. Vi ber om at elevene viser litt tålmodighet her, og forholder seg til egen faglærer.

I noen situasjoner kan det være aktuelt at lærer og elev møtes i Teams utenom ordinær skoletid for å få avholdt nødvendige vurderinger. Her forutsetter vi at elever og lærere samarbeider for å finne gode løsninger.

Digital opplæring fortsette etter påske

Viken fylkeskommune ønsker at både elever og ansatte skal kunne gå inn i påskeferien med mest mulig forutsigbarhet for hvordan oppstarten etter påske blir.

Siden 12. mars har Viken fylkeskommune gjennomført digital undervisning for videregående skoleelever. Samme dag kom meldingen fra regjeringen om at landets skoler og barnehager ble stengt, og elever og ansatte har de siste tre ukene i all hovedsak jobbet hjemmefra.  

For Viken fylkeskommunes del er det allerede nå klart at disse tiltakene videreføres også den første tiden etter påskeferien.   

– Vi fortsetter som nå, ikke minst fordi både skolene og kollektivselskapene vil trenge tid til å planlegge og forberede seg på en måte som ivaretar hensynet til smittevern dersom det kommer nye føringer fra nasjonale myndigheter, sier fungerende fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen.  

Hvordan det blir videre utover våren er for tidlig å si noe om nå. Onsdag 8. april vil regjeringen redegjøre for hva som blir de nasjonale tiltakene etter påske. - Viken fylkeskommune følger utviklingen og myndighetenes råd fortløpende. Dersom det besluttes eller pålegges nye tiltak, vil Viken selvsagt tilpasse seg raskest mulig i tråd med disse, understreker fylkesrådslederen.