PC og mobiltelefon

I løpet av uke 50 vil det trådløse nettverket på skolen bli oppgradert. I denne perioden kan nettverket være noe ustabilt og det må påregnes noe nedetid.

 

Frivillig innsamling av julegaver for ungdom i Sarpsborg. Frist for innlevering er fredag 8. desember. Nærmere info er sendt på skolemailen.