Forberedelsene til russetiden preger mange ungdommers sosialisering til alkoholbruk. Men det er store forskjeller mellom skolene. Ungdom drikker mindre enn før, men i Oslo er det overraskende store forskjeller mellom øst og vest.

 

Vg3-elevene har hatt feiring av Lucia på St. Olav videregående skole i dag. Dette var et veldig hyggelig initiativ og bidrag fra elevene i førjulstiden. De var innom de fleste klasser og serverte også lussekatter.

Det har blitt en tradisjon for St. Olav vgs. å bidra til julegaveaksjonen til Frelsesarmeen. 

I dag er brukerrepresentantene for prosjekt "Nye St. Olav" på Inspiria for å diskutere "Smarte skolebygg". Bærekraft, fysisk aktivitet og digitale lekerom er noen av temaene for dagen og her slippes kreativiteten løs. Workshopen ledes av Trine Andersen fra Smart Innovation Norway i samarbeid med koordinator Jens Nicolaisen.

Jenter og teknologi er et prosjekt som har som mål å øke jenteandelen på teknologiutdanninger.

Tidlig mandag morgen reiste brukergruppen for "Nye St. Olav" på skolebefaring til Elvebakken vgs og Kuben vgs i Oslo. Formålet med studieturen var å få større innsikt om bruk av transparente løsninger i forbindelse med at det skal bygges ny skole.

Onsdag 29. november arrangerte 2RLVA og 2SS julecafè i storefri med salg av suppe, gløgg, kaker og mye annet godt. Reiselivsklassen delte også ut brosjyrer med informasjon om førjulsarrangementer i Østfold.

PC og mobiltelefon

I løpet av uke 50 vil det trådløse nettverket på skolen bli oppgradert. I denne perioden kan nettverket være noe ustabilt og det må påregnes noe nedetid.

 

Frivillig innsamling av julegaver for ungdom i Sarpsborg. Frist for innlevering er fredag 8. desember. Nærmere info er sendt på skolemailen.