Vi farger skolen rosa, blå og grønn!

Fredag 16. November klokken 11.00 ble skolens tre nye verdier "SAMHOLD", "ENGASJEMENT", og "KOMPETEANSE " lansert med brask, bram, utdanningsdirektør og fylkets varaordfører. I tillegg kom flere gamle elever som fortalte om hva skolen vår har betydd for dem. Begivenheten ble markert med kake og sprudlebrus i stettglass.

Klikk for stort bilde

Etter en lang prosess der alle fra elever, renholdspersonell, vaktmestere og lærere har vært sterkt delaktig, landet skolen på tre nye verdier som fra i dag skal ligge til grunn for alt det arbeidet som skal gjøres på St.Olav. Vi skal være en skole som preges av samhold, hvor engasjementet er stort og hvor kompetanse er både middel og mål. Vi er allerede en god skole hvor både ansatte og lærere trives og blir tatt på alvor, men sammen skal vi nå bli enda bedre!