Informasjon til elever

Regjeringen besluttet 25.03.20 at alle skriftlige eksamener i videregående er avlyst for elever. Elevene får fullverdig vitnemål selv om skriftlig eksamen er avlyst.

Klikk for stort bilde  

I vitnemålet vil det stå at eksamen var avlyst. Dette har ikke konsekvenser for inntak til høyere utdanning. Elevene må bestå alle fagene for å få vitnemål.

Regjeringen vurderer om det vil være mulig å gjennomføre muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen.

Kunnskapsdepartementet ser nå på mulige løsninger for at privatistene skal kunne ta eksamen. Vi legger ut informasjon om eksamen så snart vi vet mer. 

Digital undervisning

I perioden fram til påske er opplæringen flyttet fra klasserom og verksteder til digitale flater, og din opplæring organisert som fjernundervisning. 

Kontaktlæreren din og de andre faglærerne dine vil ta kontakt med deg for å informere om hvordan opplæringen skal gjennomføres i de ulike fagene. Undervisningen vil foregå på ulike måter. Noen ganger vil du samles sammen med faglæreren og klassen din i videomøter/webinarer ut fra gjeldende timeplan. Andre ganger vil du jobbe selvstendig med ulike læringsoppdrag som læreren din legger tilgjengelig for deg. Du kan få kontakt med kontaktlærer og faglærerne dine både via Teams, e-post eller andre avtalte kanaler. Elever skal ikke oppholde seg på skolen, men skal kunne hente nødvendige verktøy og hjelpemidler.

Du må ta ansvar for å følge opp skolearbeidet ditt og holde kontakten med dine lærere. Hvis du blir forhindra fra å delta i opplæringen i et fag eller levere innen gitte frister, må du gi beskjed til faglærer. Innsatsvilje, selvdisiplin og jevnt arbeid er spesielt viktig nå som du må jobbe mer selvstendig med fagene. Både skolearbeidet ditt generelt og organiserte vurderingssituasjoner danner grunnlaget for at du kan få karakter i faget. Karakterer i fag er viktig for at du skal få vitnemål/kompetansebevis.

Vi oppfordrer deg til en normal dagsrytme der du står opp til vanlig tid, steller deg, spiser frokost og er klar til skoledagen. Gjennom dagen bør du sørge for å gå ut litt, kanskje trene og ha sosial kontakt med andre gjennom nett eller telefon. Det kan oppleves som vanskelig å være så mye hjemme, men det er et viktig bidrag for å hindre smittespredning.

Vær bevisst på å følge råd som gis fra nasjonale myndigheter for å redusere smittespredning både for deg selv og andre. Se mer informasjon på www.fhi.no

Skolens kontor

Skolens kontor er tilgjengelige alle hverdager fra 0800-1500 og kan kontaktes ved å:

  1. sende epost til: stolavvgs@viken.no
  2. ringe 69 16 24 23

IT hjelp og skole-PC

Har du spørsmål eller problemer med din skole-PC skal IT-avdelingen hjelpe og veilede deg i tiden fremover.

IT-ansvarlig er tilgjengelig alle hverdager fra 0800-1500 og kan kontaktes ved å:

  1. sende epost til: tomgun@ostfoldfk.no
  2. ringe 908 58 672 

Biblioteket

Dersom du har behov for hjelp eller materiell fra biblioteket er bibliotekaren tilgjengelig aller hverdager fra 0800-1500 og kan kontaktes ved å:

  1. sende epost til: hansto1@ostfoldfk.no
  2. ringe 959 61 655

Elevtjenesten

Dersom du lurer på noe, eller trenger noen andre enn lærerne dine å snakke med, så er skolens elevtjeneste tilgjengelig for deg på telefon, Teams og e-post.

Kontaktinformasjon se her: Korona tilgjengelighet elevtjenesten (DOCX, 354 kB)

Skolens ledelse

Kontaktinformasjon finner du her