NAV-veileder

Har du problemer som går utover opplæringen eller gjør dagliglivet vanskelig?     

Veiledning fra NAV-veileder kan handle om utfordringer du møter utenfor skolen som personlige vansker, familie/nettverk, bolig/-hjemmeforhold, økonomi, rus/avhengighet, jobbsøking eller andre ting du opplever som problematisk.

NAV-veileder er ansatt i NAV og på skolen, og inngår i Elevtjenesten. Hun samarbeider med kommunale, fylkeskommunale og statlige etater når mer omfattende og helthetlig hjelp er nødvendig.

NAV-veileder kan også henvise videre til øvrige hjelpeapparater i kommunen

Kontakt

Irina Buer Bratsberg
E-post
Telefon 69 16 24 07
Mobil 909 47 159