Minoritetsrådgiver

Anita Jensen Pedersen hjelper deg som er minoritetselev.

Hun har ansvar for ungdom med minoritetsbakgrunn bosatt i Sarpsborg.

Minoritetsrådgiver kan hjelpe deg med:

  • Å bidra med rådgiving og oppfølging av enkeltelever i saker som gjelder tvangsekteskap og relatert problematikk
  • Å bidra til tettere samarbeid mellom skolen og det offentlige hjelpeapparatet og frivillige organisasjoner i arbeid med konkrete saker 

 Anita har taushetsplikt om opplysninger, hjemmeforhold, sykdom eller spørsmål av privat karakter. Slik informasjon kan ikke bringes videre før samtykkeerklæring fra elev og/eller foresatte foreligger.

For formidling av kontakt kan du henvender deg til leder for elevtjenesten Regina Brovold:

mail regbro@ostfoldfk.no; reginabr@viken.no;
mobil 414 49 431.