Elevtjenesten

Elevtjenesten har fokus på at god psykisk og fysisk helse gir overskudd til å takle hverdagens utfordringer.

Under elevtjenesten er alle oppgavene samlet, som ikke er direkte relatert til den faglige opplæringen.

Elevtjenesten omfatter:

Karriereveiledning, sosialpedagogisk rådgivere, sosialfaglig rådgiver og skolehelsetjenesten.

Kontakt

Regina Angelika Brovold
E-post
Mobil 414 49 431