RØDT nivå og overgang til digital opplæring - Oppdatert søndag 22.11.20, kl 13.10

Sarpsborg kommune innfører rødt nivå på de videregående skolene fra tirsdag 24.11. Fordi et stort antall av våre lærere og driftspersonale er satt i karantene, har områdedirektør i Viken i samarbeid med skolen bestemt at vi må flytte all opplæring til digitale flater. 
 

Sarpsborg kommune har nå bestemt at alle videregående skoler skal gå over til RØDT nivå fra tirsdag 24.11.

Fordi et stort antall av våre lærere og driftspersonale er satt i karantene, har områdedirektør i Viken i samarbeid med skolen bestemt at vi må flytte all opplæring til digitale flater.
Dette betyr at alle elever må jobbe hjemmefra fra tirsdag 24.11 til og med mandag 30.11.
Mandag 23.11 vil ikke opplæringen gå som ordinært digitalt, da vi må bruke dagen til å hente utstyr for både elever og ansatte, samt forberede overgang til digitalt.

Plan for uke 48 og 49:

23.11 Ordinær undervisning utgår. Dagen benyttes som forberedelsesdag til vurderingssituasjoner for elever, samt til henting av bøker/utstyr etter oppsatt plan for klassene.

Lærere bruker dagen til planlegging av den kommende perioden.

24.11-30.11 Ordinær timeplan følges, men all undervisning flyttes til digitale flater

Eksamen går som planlagt, fysisk på skolen


1.12-4.12 Noe av opplæringen vil foregå fysisk på skolen, og noe vil foregå digitalt. Det blir utarbeidet en plan med alternerende oppmøter. Drøftes i møter med HVO og TV 24.11.

Til toppen