Aktuelt

Praktisk informasjon før skolestart

Oppmøte på skolen er obligatorisk fra første skoledag. Dersom du av særskilte årsaker ikke kan møte, må du gi skriftlig beskjed til skolen.   

Hilsen fra rektor

Vi ønsker i disse dager ca 800 nye og gamle elever velkommen til skolestart ved St. Olav videregående skole. Velkommen til oss!    

Smittevernstiltak ved skolestart

Vi starter skoleåret etter Utdanningsdirektoratets føringer med GULT smittevernnivå. Dette er viktig for å hindre at Covid-19 får spre seg ytterligere.        

Til toppen