Lytt til teksten
a a a
Utskriftsvennlig versjon Tips en venn

Studiespesialisering

Du trives med skolearbeid og som tar sikte på universitet eller høgskole etter videregående skole.

Studiespesialisering

 

HVA får du?
En unik mulighet til å sette sammen din egen timeplan. Du har mange fag å velge mellom, og kan selv lage din egen spennende kombinasjon.

  • Dyktige og engasjerte lærere
  • Teoretisk og praktisk løsning av oppgaver
  • Foredrag, diskusjoner, prosjekter, refleksjoner, selvstudier, laboratoriearbeid, ekskursjoner…

HVOR fører det deg?

Høyst sannsynlig til høyskole eller universitet. Alle som fullfører og består får generell studiekompetanse.

Du har mulighet for "spesiell studiekompetanse". Det trenger du hvis du for eksempel vil bli:

  • Lege
  • Tannlege
  • Veterinær
  • Farmasøyt
  • Arkitekt
  • Sivilingeniør/ingeniør
  • Siviløkonom

Trenger du spesiell studiekompetanse: På nettsiden til Samorda Opptak ser du hva de ulike studiestedene krever.

Fag og timefordeling

  Vg1 Vg2 Vg3
       
FELLESFAG (obligatoriske fag)      
Kroppsøving 2 2 2
Norsk 4 4 6
Matematikk 5 3  
Naturfag 5    
Engelsk 5    
2. fremmedspråk * 4 4  
Samfunnsfag 3    
Geografi 2    
Historie   2 4
Religion og etikk     3
       
PROGRAMFAG      
Fra eget programområde (Se tabell under)    15  10
Valgfritt programfag     5
       
Sum 30 30 30


*  Velg mellom: Kinesisk I, Tysk I, Fransk I, Spansk I, Tysk II, Fransk II eller Spansk II. Har du ikke hatt fremmedspråk på ungdomsskolen, må du ha fremmedspråk i tre år. St. Olav tilbyr da tysk over tre år. 

Programområde for realfag:

Fysikk Kjemi Biologi  
Matematikk, Samfunnsfaglig Matematikk, Realfaglig Teknologi og forskningslære  

 

Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

Språk: Samfunnsfaglig engelsk Internasjonal engelsk  
  Fremmedspråk (spansk, fransk eller tysk) Nivå III    
Samfunn: Historie og filosofi Mediekunnskap Sosialkunnskap
  Politikk og menneskerettigheter Sosiologi og sosialantropologi Rettslære
Økonomi:

Fagbeskrivelse Økonomistyring og Økonomi og ledelse

Markedsføring og ledelse
K
un Markedsføring 1 tilbys.
 

 

 

 

 

Sist endret 27.03.2017