Lytt til teksten
a a a
Utskriftsvennlig versjon Tips en venn

Toppidrett

For deg som ønsker å kombinere toppidrett og skole, og allikevel få studiekompetanse.

Toppidrettstilbudet på St. Olav startet opp i 1996 og er et samarbeid mellom Østfold fylkeskommune og Østfold idrettskrets.

Vi ønsker å gi lovende idrettsungdom en mulighet til å kombinere videregående utdanning mens de fortsatt satser på idrett. Idrett på toppnivå er krevende. Skal du hevde deg på et høyt nivå, kommer den idrettslige delen av livet ditt fort i konflikt med andre gjøremål og ikke minst med skolen.

Toppidrett på St. Olav er en offentlig fylkeslinje som du kan søke på uansett hvor du bor i fylket. Det er gratis skolegang, bøker og transport.

Skolen tilbyr i dag 2 alternativer for å kombinere toppidrett og videregående utdanning. 

Alternativ 1: Toppidrett med generell studiekompetanse

Dette er den tradisjonelle toppidrettslinja som de fleste velger, og som gir generell studiekompetanse. Det tas inn 28 elever til en samlet klasse.

Opptakskriterier:
- karakterer fra ungdomsskolen
- ferdighetsnivå i din idrett (du kan maks oppnå 20 poeng fra idretten)

Summen av skole- og ferdighetskarakterne bestemmer inntaket. I spesielle tilfeller kan skolen ta inn elever ut fra idrettsferdigheten.

Fag og timefordelig:

  Vg1 Vg2 Vg3
FELLESFAG 23 18 13
Norsk 4 4 6
Matematikk 1P 5 3  
Annet fremmedspråk 4 4  
Naturfag 5    
Engelsk 5    
Samfunnsfag   3  
Geografi   2  
Historie   2 4
Religion og etikk     3
       
FELLES PROGRAMFAG  7  12  17
Aktivitetslære 5 5 5
Treningslære 2 3 5
Idrett og samfunn   2 3
Treningsledelse   2 4
       
VALGFRIE PROGRAMFAG TOPPIDRETT  5  5 5
       
SUM 35 35 35

 

Alternativ 2: Toppidrett med spesiell  studiekompetanse


I tillegg til vår ordinære toppidrettslinje, som gir generell studiekompetanse, tilbyr skolen også muligheter til å få spesiell studiekompetanse.

Tilbudet retter seg mot elever som ønsker å satse på sin idrett og samtidig ha mulighet til å få med seg særkravsfag som enkelte høyere studier krever. Det kan være medisin, ingeniør eller studier som krever ekstra realfag. 

Elevene som velger dette alternativet blir plassert i en vanlig studiespesialisernde klasse og får mulighet til å trene 9 t/uke.

Opptakskriterier:
- karakterer fra ungdomsskolen
- meget høyt ferdighetsnivå i sin idrett

Fag og timefordelig:

  Vg1 Vg2 Vg3
FELLESFAG 30 12 15
Norsk 4 4 6
Kroppsøving 2 2 2
Matematikk 1T 5    
Annet fremmedspråk 4 4  
Naturfag 5    
Engelsk 5    
Samfunnsfag 3    
Geografi 2    
Historie   2 4
Religion og etikk     3
       
PROGRAMFAG 5 20 15
Toppidrett 5 5 5
Matematikk R1   5  
Matematikk R2     5
Fysikk 1   5  
Kjemi 1   5  
Kjemi 2     5
       
SUM 35 32 30

 

 

   

          

 

Sist endret 18.03.2016

Ressurser

Månedens Toppidrettselev