Lytt til teksten
a a a
Utskriftsvennlig versjon Tips en venn

Avslutning for avgangsklassene på st. Olav vgs.

 VG3 klassene hadde avslutning på Filadelfia 19. juni. Programmet innehold: Blomsterhilsen, underholdning med "flying high" tale ved rektor, tale ved russepresidentene. Utdeling av Dragseths utmerkelser og wibergs stipend og utdeling av idrettsstipend. Til slutt var det utdeling av prøvevitnemål til alle klassene.

 

 

 

 Her er oversikt over elever som fikk stipend og legater med begrunnelse:

 

Wibergs stipend nr 1 Norsk : Grunde Nyvoll, 3 STUA (bilde)

De skriftlige arbeidene han leverer inn er en drøm for en norsklærer å rette fordi de er så eksepsjonelt velkomponerte. Han viser at han evner å se de store linjene i faget ved å trekke linjer til overraskende mange deler av pensum i det som kanskje er skolens største og mest omfattende fag. Han har gjennom hele året vært aktivt deltagende i timen. Han kan alltid svare, m

 

 

Wibergs stipend nr 2 Engelsk språk/litteratur: Tina Johansen, 3STUB          

Det er en glede for meg å nominere denne eleven i faget internasjonal, engelsk fordi hun dette skoleåret konsekvent har gjort utfyllende og meget gode skriftlige og muntlige arbeid i faget. Eleven har et rikt språk og bruker dette på en meget presis måte i alle typer tekster. Dette er en elev som har gode kunnskaper om engelsk litteratur, og eleven har jobbet ekstraordinært med romanen vi leste og fordypningsemnet sitt dette skoleåret. Eleven behersker ikke bare det engelske språket, men har også gode kunnskaper om å forståelse for litteratur og kultur.
 

Wibergs stipend nr 3 Alle fag, inkludert kroppsøving/idrettsfag: Hans Markus Jahle, 3STUA

 

 Hans Markus utmerker seg i de fleste fag ifølge faglærerne hans. Han er en aktiv pådriver og skaper faglig aktivitet i klasserommet og mange spennende diskusjoner. Han har vist seg å være en god retoriker i norskfaget. Tekstene han leverer har alltid et godt språk med høy grad av faglighet. Hans Markus er en elev som yter sitt beste i timene, han har svært god bredde- og dybdekunnskap i historie og svært engasjert i alle timer. Eleven viser svært god kompetanse på øverste nivå også i kroppsøving, realfag og internasjonal engelsk.


 

Dragseths legat for elever

 Dette legatet ble opprinnelig opprettet som Lektor Arvid Dragseths elevfond etter hans død 4. desember 1972, og har fra 4. desember 2009 tatt opp i seg Overlærer Christian August Hals legat av 10.august 1877 og Aktieselskapet Borregaards gave av 8.mars 1958.

 

Avkastningen av fondet skal benyttes til påskjønnelse for elever som har vist uvanlig stor interesse for - og arbeidet meget med - et stoff, et emne eller en oppgave som kan ha tilknytning til ett av de fag som det undervises i ved skolen.

 

Det er dessverre ikke mye midler igjen, men har allikevel valgt å dele ut en utmerkelse i henhold til kriteriene. De som får utmerkelsen får kr. 500 hver.

 

Dragsets legat

 

Nora Ø Evensen, Malin Granli, Jan Espen Spydevold, Hans Markus Jahle 3STUA  (Bilde) Skjønnlitterært program

 

Denne gruppa presenterte et faglig spennende, kreativt og underholdende skjønnlitterært program. De hadde blant annet dramatisert på film en scene fra Skam som holdt utrolig høy digital kvalitet og hvor deltagerne viste skuespillertalenter som kunne sikret dem plass på Teaterhøyskolen. De var også veldig dyktige alle sammen live og leverte et program med høy underholdningsverdi.

 

 

 Her er oversikt over elever som fikk stipend og legater med begrunnelse:

 

 Wibergs stipend nr 2 Engelsk språk/litteratur: Tina Johansen, 3STUB          

 

 

Ingrid Holmlund 3STUD Biologi 2

 

Årsrapporten fra Tunevannet fikk følgende kommentar: Flott rapport, du svarer grundig og faglig godt på alle delområdene. Du har godt språk og kommer frem til gode konklusjoner. En fryd å lese.

 

 Tuva Sofie Akerjord 3STUD Biologi 2 og samfunnsfaglig engelsk

 

 Årsrapporten fra Tunevannet fikk følgende kommentar: Du skriver med et godt fagspråk, du legger frem resultatene på en oversiktlig måte og diskuterer alle resultatene på en overbevisende måte. Du viser at du har en god oversikt og ser de biologiske sammenhengene. Imponerende. Nå viser du hva du kan!

Tuva har skrevet en meget god dybdestudie i samfunnsfaglig engelsk.

 

 


 Følgende elever fikk idrettsstipend:

Lasses idrettsstipend: Beste fotballspiller på skolen dette året ble tildelt Jørgen S Larsen.

Maritas idrettstipend: Beste idrettsutøver i andre idretter enn fotball, håndball og ishockey ble tildelt Per Anders Kure. (Bryting)

 

 

Tariks idrettstipend: Beste lagidrettsutøver utenom fotball ble tildelt Håkon L Pedersen. (Ishockey) Juniorlandslagsspiller. Flere kamper med Sparta A-laget. Fått kontrakt.


 

MOI`s idrettstipend: Beste idrettsutøver som samtidig er pådriver i treningsarbeidet på skolen og i skolearbeidet generelt. Tildelt
Ingveig Håkonsen. (Trial)

 

Bilder fra skoleavslutninger på Facebooksiden til skolen: https://www.facebook.com/stolavvgs/

 /

Publisert: 10.07.2017      Sist endret: 10.07.2017
Hans-Petter Storemyr