Lytt til teksten
a a a
Utskriftsvennlig versjon Tips en venn

Internasjonalisering - Samarbeid med næringslivet i Tyskland

Siden våren 2014 har St. Olav vgs utveksling av elever på Vg2 Service og samferdsel. Det er EU sitt store utvekslingsprogram Erasmus Plus som gjør dette mulig.

 

erasmus3.gif

 Strong skills – Engaged Employees! Do it!»

 Er navnet på mobilitetsprosjektet som vi har fått innvilget EU-midler til også i andre søknadsrunde. I to nye skoleår 2016/17 og 17/18 sender vi elever til fire ukers utplassering i Bayern. «Strong Skills» beskriver vårt samarbeid med det tyske storkonsernet LIEBHERR GmbH. (www.liebherr.com).  For næringslivet i Østfold representerer tyske bedrifter de viktigste handelspartnerne utenfor Norge. Utplassering i Tyskland tilfører opplæringstilbudet innen Service og samferdsel en ny dimensjon med viktige faglige komponenter. Våre elever får arbeidserfaring fra en stor bedrift i landet som er Østfolds største og viktigste handelspartner. Salgs- og forvaltningsmetoder i et internasjonalt miljø, markedsføring mot kunder på et intensjonalt marked, bruk av digitale verktøy i en stor internasjonal virksomhet i tillegg til bedriftskultur og omgangsformer tilfører våre elever kunnskap utover de ordinære fagplanene for Vg2 Service og samferdsel.

For mer informasjon, kontakt Regina Angelika Brovold 414 49 431.

 Dette er Erasmus+

 

http://stolav.vgs.no/ikbViewer/Content/101018/eu.jpg
EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Programaktivitetene i Erasmus+ er organisert under tre hovedtiltak: mobilitet, samarbeid og policy. Erasmus+ gjelder for perioden 2014-2020, og bygger blant annet på strategien Europa 2020. Programmet samler EUs tidligere programmer innenfor utdanning, ungdom og idrett til ett integrert program.

Les mer på erasmuspluss.no

 

Publisert: 02.03.2017      Sist endret: 03.03.2017
Hans-Petter Storemyr