Lytt til teksten
a a a
Utskriftsvennlig versjon Tips en venn

St. Olav og EU

St. Olav har to EU-prosjekter i sitt arbeid med internasjonalisering.

Samarbeid med næringslivet i Tyskland

Helt nytt for skoleåret 14/15 er at vi har fått midler til utveksling av elever på Vg2 Service og samferdsel. Det er EU sitt nye utdanningsprogram Erasmus+ som gjør dette mulig.

«Strong skills – Engaged Employees! Do it!»

…er navnet på vårt mobilitetsprosjekt som vi er så heldige å ha fått innvilget midler til. Dette gjelder skoleårene2014/15 og 2015/16. Strong Skills er vårt samarbeidsprosjekt med det tyske storkonsernet LIEBHERR GmbH. (www.liebherr.com).  For næringslivet i Østfold representerer tyske bedrifter de viktigste handelspartnerne utenfor Norge, og utplassering i Tyskland vil tilføre opplæringstilbudet en ny dimensjon

Utplassering i Tyskland, Østfolds største og viktigste handelspartner, vil berike opplæringen med viktige faglige komponenter. Salgs- og forvaltningsmetoder i et internasjonalt miljø, markedsføring mot kunder på et intensjonalt marked, bruk av digitale verktøy i en stor internasjonal virksomhet i tillegg til bedriftskultur og omgangsformer vil tilføre våre elever på service og samferdsel kunnskap utover den ordinære fagplanen.

For mer informasjon, kontakt Martin Almås, tlf 93 05 64 02 eller Regina Brovold 414 49 431.

Dette er Erasmus+

EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Programaktivitetene i Erasmus+ er organisert under tre hovedtiltak: mobilitet, samarbeid og policy. Erasmus+ gjelder for perioden 2014-2020, og bygger blant annet på strategien Europa 2020. Programmet samler EUs tidligere programmer innenfor utdanning, ungdom og idrett til ett integrert program.

Les mer på erasmuspluss.no

 


Leonardo mobilitet - Spania

St.Olav er også med i Leonardo mobilitet som er del av EUs program for livslang læring som skal fremme mobilitet, internasjonal forståelse og samarbeid.

Fra tidligere tur til Spania

Målet med Leonardo mobilitet er å gi deltakere i fag- og yrkesrettet opplæring muligheten til å tilegne seg og bruke kunnskap, ferdigheter og kvalifikasjoner som motiverer til faglig og personlig vekst.

Målgruppen er elever som er tatt inn særskilt innenfor yrkesfaglig studieretning og lærekandidater som vil ha nytte av å oppleve en annen kultur vedrørende opplæringstiltak, arbeidstrening, kulturopplevelser, språk og praktiske erfaringer.

Samarbeidspartner er Asociacion Laborvalia i Ciudad Real Spania som er en organisasjon som består av skoler og arbeidsplasser

Mobilitetsprosjektet i Spania var første gang i 2011. Prosjektperioden er 14 dager i mai/juni og 4 elever og 4 lærere/assistenter deltar
Leonardo mobilitet dekker alle utgifter til reise og opphold.

Se også:

Om prosjektet Leonardo-mobilitet

Sist endret 15.08.2014