Lytt til teksten
a a a

Elevtjenesten

Elevtjenesten har fokus på at god psykisk og fysisk helse gir overskudd til å takle hverdagens utfordringer.

Bak fra v: Jeanette Sikkeland, Viola Simensen, Tone Hauge, Regina Brovold,  Geir Olav Engdahl, Irina Buer Bratsberg og Hans-Petter Storemyr

Under elevtjenesten samler vi alle oppgavene som ikke er direkte relatert til den faglige opplæringen. Leder for elevtjenesten tilhører rektors ledergruppe og er kontaktperson og samarbeidspartner for elevråd og russen.
Les mer om oss >>>>

Leder av elevtjenesten

Leder av elevtjenesten er Regina A. Brovold.

Les mer om Leder av elevtjenesten
Karriereveiledere

Skolen har to karriereveiledere som kan svare på spørsmål rundt utdanning og yrke.

Les mer om Karriereveiledere
Skolehelsetjenesten

Skolen har helsesøster, psykiatrisk sykepleier.

Les mer om Skolehelsetjenesten
Sosialfaglig rådgiver

Vår sosialfaglig rådgiver, Irina Buer Bratsberg, er opptatt av å forebygge Dropout.

Les mer om Sosialfaglig rådgiver
Sosialpedagogiske veiledere

Våre sosialpedagogiske veildere hjelper deg å finne deg til rette på skolen.

Les mer om Sosialpedagogiske veiledere
Bibliotek og informasjon

Bibliotek- og informasjonstjenester er også en del av Elevtjenesten.

Les mer om Bibliotek og informasjon